Lean Basis

5 elementen voor succesvolle verandering

Wat zijn de sleutelelementen voor een succesvolle verandering? Dr. Mary Lippitt (1987) ontwikkelde een model voor complexe verandering met 5 sleutel elementen: Visie, Inscentives, Resources, Skills en Plan. Vanuit de Lean literatuur zijn er meerdere artikelen en boeken welke het belang beschrijven van het hebben van een Visie en het belang van commitment van het management. 3 jaar geleden vond ik al deze voorwaarden vanzelfsprekend, omdat deze in de fabriek waar ik kwam te werken duidelijk aanwezig waren. Ik heb echter geleerd dat deze basisvoorwaarden regelmatig ontbreken bij organisaties, waardoor een Lean implementatie bij voorbaat al gedoemd is te mislukken. In dit artikel wordt Lippitt's 'Inscentives' vervangen voor 'Commitment' (wat een gevolg is van de juiste inscentives), omdat het laten zien van management commitment op internetfora als belangrijkste reden tot mislukken van veranderingen wordt benoemd.

5 Basis Principes van Lean

Er bestaat veel misvatting over wat de Lean filosofie precies inhoud. In de afgelopen 30 jaar is de term Lean op verschillende manieren vertaald naar organisaties en ook op verschillende manieren beschreven in de literatuur. Na 2,5 jaar leren en experimenteren bij mijn huidige werkgever zou ik Lean willen beschrijven aan de hand van vijf basisprincipes die veel verwarring, vragen en teleurstellingen kunnen voorkomen: Lean is een cultuur (1), het doel van Lean is klanten ze goed mogelijk beleveren (2), Lean is gefocust op reductie van Mura, Muri en Muda (3), Lean zorgt voor minder eentonig werk voor operators (4) en Lean transformeert de hele organisatie (5).  

Lean huis voor de Werkvloer

In deze serie van 5 artikelen wordt beschreven hoe ik als onderdeel van een Lean team de basis voor continue verbeteren leg bij mijn huidige werkgever. Dit artikel beschrijft het Lean huis voor de Werkvloer, welke de basis vormt voor de lean implementatie. De volgende vier artikelen in deze serie beschrijven de implementatie van elk onderdeel van het Lean huis in meer detail.

Kaizen in de Praktijk

Kaizen is het 4e onderdeel van het Lean huis van de Werkvloer (naast 6S, standaard werk en de Communicatiecel). Kaizen is de Japanse term voor continu verbeteren. En zo volgens Masaaki Imai (1986) door iedereen, ten alle tijden, op alle werkplekken moeten gebeuren. Om continu verbeteren te faciliteren worden op alle communicatie cellen een kaizen loop geimplementeerd. Via deze loop kunnen alle medewerkers bijdragen aan de verbeteringen, en worden alle verbeteringen gecommuniceerd, gestructureerd, en vastgelegd.

Communicatiecel in de Praktijk

De communicatiecel is (naast 6SStandaard werk en Kaizen) één van de vier tools die naar mijn mening de basis vormen voor elke Lean implementatie. De communicatiecel wordt gebruikt binnen ploegen, tussen ploegen (bij de overdracht) en tussen afdelingen. Door alle belangrijke gebeurtenissen van elke dienst zichtbaar op de afdeling te maken begeleid je de communicatie stromen en voorkom je dat onderdelen worden te vergeten (suzaki, 1993). 

Een communicatiecel bestaat uit drie onderdelen: Mens (1), Prestaties (2) en Continu verbeteren (3). De volgende sheets laten zien hoe wij de communicatiecel hebben geïmplementeerd in onze fabriek: 

Standaard Werk in de Praktijk

Naast 6S is Standaard werk het fundament het Lean huis voor de werkvloer. Standaard werk heeft vele voordelen: Standaard werk waarborgt de veiligheid van elke werkplek, zorgt voor effectief gebruik van mens en machines, legt kennis van vaardigheden vast, vormt de basis van verbeteren, is het communicatie middel voor verbeteringen, is de borging van verbeteringen, is basis voor training van medewerkers en tot slot is Standaard werk een naslagwerk voor medewerkers.

6S in de Praktijk

6S (Safety + 5S) vormt samen met Standaard Werk het fundament van het Lean huis voor de werkvloer, en daarmee voor elke Lean implementatie. 6S helpt om alleen spullen op de afdeling te houden die daar nodig zijn (scheiden), zorgt dat mensen minimaal hoeven zoeken naar deze spullen (schikken), zorgt dat problemen bij werkplekken tijdig ontdekt worden (schoonmaken) en dat afspraken betreft de 6S zichtbaar gemaakt worden (standaardiseren).

Abonneren op RSS - Lean Basis
Go to top