Lean Productie

Project Value Stream Mapping

Value Stream Mapping is de tool die gebruikt wordt on de flow van processen te verbeteren. Traditionele VSM´s beschrijven een fysische product flow, waarin een product geproduceerd wordt op lineaire wijze. Kantoorprocessen zijn anders. Het ´product´ dat hier geproduceerd wordt is virtueel. Duurt soms maanden in plaats van minuten en om het nog complexer te maken is de flow van kenniswerk non-lineair en multi-directioneel (Morgen & Liker, 2006).

Dit artikel beschrijft het probleem met het gebruik van traditionele VSM´s in projectwerk en hoe de VSM aangepast kan worden om problemen zichtbaar te maken in deze omgeving. Tot slot wordt een voorbeeld project VSM uitgewerkt.

A3 denken

A3 is een tool dat binnen Toyota gebruikt wordt als management tool (Shook, 2008). Zoals de naam doet vermoeden is het A3 een daadwerkelijk A3 blad, waarop een probleem of verbetering geanalyseerd wordt waardoor managers hun team leden kunnen coachen (Rother, 2010). Dit betekent, dat in tegenstelling tot traditionele managers die enkel een uitkomst of oplossing voor een probleem willen horen, lean managers geïnteresseerd zijn in hoe de medewerker tot die maatregel is gekomen.
Dit artikel beschrijft wat een A3 is, en drie situaties waarin the A3 gebruikt kan worden: in het dagelijks management proces, als onderdeel van verbeter initiatieven en in het strategische catch ball proces.
Daarnaast zullen we zien, dat A3 niet zozeer om het A3 blad zelf gaat, maar een tool is om informatie dusdanig te sorteren, dat er een standaard vorm van storytelling ontstaat, welke gebruikt wordt om feiten en betekenis in een standaard formaat te delen met anderen (Shook, 2008)

Selecteer verbeteringen aan de hand van financiele rapportages

Het verbeteren van processen door middel van lean tools is altijd een goed idee, maar uiteindelijk wil elke lean manager de financiële resultaten van de organisatie verbeteren. Dit artikel beschrijft een aantal belangrijke financiële termen en ratio´s, en hoe deze door lean tools toe te passen worden beïnvloed.
Het doel van dit artikel is om de lezer een basis begrip van financiële termen te geven, en hoe we deze met het verbeteren van de flow van processen kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk kan deze kennis helpen aan de hand van financiële rapportages een volgend proces te selecteren dat verbeterd dient te worden.

The Toyota Product Development System - J.M.Morgan & J.K.Liker (samenvatting)

In hun boek The Toyota Production Development System beschrijven James M. Morgan en Jeffrey K. Likker hoe Toyota binnen 15 maanden een nieuwe auto op de markt brengt terwijl concurrenten anno 2006, 24 maanden nodig hebben. Dit boek leert ons, dat lean productie alleen niet voldoende is. Efficiënte productie is niets als er geen goede producten zijn om te produceren. Lean product Ontwikkeling is daarom een belangrijk aspect in elke onderneming.
In dit boek beschrijven de auteurs 13 lean principes, verdeeld over 3 categorieën: processen, mensen en technologie. Alle drie de categorieën zijn nodig om waarde toe te kunnen voegen aan klanten. Dit artikel beschrijft alle 13 principes in het kort.

Obeya - Teamboards in een projectomgeving

In het artikel over de communicatie cel wordt een mogelijke opzet van een teamboard beschreven die uitermate geschikt is voor productiewerk en indirecte werkzaamheden die dagelijkse en/of wekelijkse wederkerende taken hebben waarvoor de prestatie gemeten kan worden. Dit type bord is minder geschikt voor project werkzaamheden, zoals bij Engineering, kwaliteitsafdelingen en ontwikkeling (R&D). Hiervoor is de Obeya, ook wel bekent als de war room een geschikte tool (Gort, 2015).

Lean Vertaald naar Projecten - R.Gort (samenvatting)

In zijn boek Lean Vertaald naar Projecten beschrijft Rudy Gort het belang van Lean in de project omgeving. In dit geweldige boek wordt zeer duidelijk uitgelegd waarom Lean eigenlijk interessant voor ons is en dat het in de projectwereld, bijvoorbeeld in de bouw, absoluut geen kwaad kan om onze processen te verbeteren zodat we samen de duivelsdriehoek (iron triangle) in de projectwereld kunnen doorbreken en daarmee: goede kwaliteit werk opleveren, zonder uit de kosten te lopen, in de geplande levertijd.
​Gort beschrijft een Lean huis met 5 onderdelen waarin verschillende tools worden uitgelegd, waarvan er in dit artikel steeds 1 wordt beschreven.

Office Kaizen - W.Lareau (samenvatting)

In zijn boek Office Kaizen beschrijft William Lareau een lean model waarmee specifieke office verspillingen gereduceerd worden. Het meest interessante in dit boek vind ik de type verspillingen die Lareau beschrijft die in kantoor processen de flow belemmeren, als aanvulling op de 8 traditionele verspillingen.
In dit artikel beschrijft ik in totaal 9 verspillingen die in kantoor processen te vinden zijn die door alle medewerkers ontstaan, en daarnaast nog 4 type verspillingen die ontstaan door een gebrek aan leiderschap.
 

Procesmap

De procesmap is een tool die gebruikt kan worden om processen tot in detail weer te geven, in 6 verschillende symbolen. Waar een Value Stream Map (VSM) een taak duidelijker weergeeft op macro niveau, kan de procesmap op micro niveau aangeven wat er gebeurt in elke proces box van de VSM. Wanneer de Proces map gecombineerd wordt met een Swim-lane diagram, kan de complexiteit van het proces nog duidelijker worden weergegeven door de hoeveelheid team leden die bij het proces betrokken zijn. Voor indirecte processen vind ik de procesmap daarom een betere tool dan een Value Stream Map, waar de overgeef momenten tussen afdelingen of personen niet zo duidelijk zichtbaar wordt.

Leidinggeven aan Leantransformaties - P.Holt (samenvatting)

In zijn boek, Leidinggeven aan Lean Transformaties, beschrijft Philip Holt de rol van leiders in een transformerende organisatie. Zijn boek is gesplitst in 5 delen: plannen om te leiden, leren om te leiden, leidinggeven op schaal, leidinggeven aan excellentie, en leidinggeven met lean. In dit artikel worden elk van deze vijf delen kort beschreven aan de hand van twee onderwerpen die in het boek terugkomen, die ik het meest leerzaam vind.

Future State VSM design, in 8 stappen

Value Stream Mapping is een van de basis Lean tools die gebruikt wordt om de flow van materiaal en informatie in processen te verbeteren. Wat een Value Stream Map is en uit welke symbolen het bestaat wordt aan de hand van mijn eigen voorbeeld (de aanstekerfabriek) beschreven in het artikel ´Value Stream Mapping´. Na het definiëren van de current state VSM is de volgende stap om een Future state VSM te ontwikkelen, de toekomstige versie van het proces.
Dit artikel beschrijft 8 stappen om een future state VSM te ontwikkelen, wederom aan de hand van het voorbeeld proces van de aansteker fabriek.

Pagina's

Abonneren op RSS - Lean Productie
Go to top