Lean Productie

Oneliner...

Problemen hebben is alleen een probleem als het dezelfde problemen zijn als een jaar geleden.

- Coachingkalender 2013

Tags: 

Liquid Lean - R.C.Floyd (samenvatting)

Liquid Lean is geschreven door Raymond Floyd (2010) en beschrijft de belangrijkste onderdelen van een Lean implementatie binnen de Procesindustrie. Het boek is verdeeld in drie gedeelten: Het creëren van een consistente bedrijfscultuur waarin Policy Deployment centraal staat (1), tools voor continue verbeteringen in de procesindustrie, zoals SMED, Heijunka en Autonomous Maintenance (2) en het tot stand brengen van cultuur verandering door middel van training en het verbeteren van vaardigheden (3).

Het Andon Proces

Het Toyota 3M model: Muda, Mura, Muri

Wanneer je verschillende mensen vraagt om Lean manufacturing in één zin uit te leggen zullen de meeste mensen zeggen: “verspillingen elimineren”. Dit komt omdat het elimineren van verspilling, of Muda, het meest uitgebreid in de literatuur wordt beschreven en dat hier in de meeste organisaties veel low hanging fruit te vinden is. Muda is echter niet de enige ‘M’ waar Toyota zijn bekende Toyota Productie Systeem omheen heeft ontworpen, er zijn nog twee M’s: Mura (variatie) en Muri (overbelasting).

Kamishibai

Kamihisbai is de Japanse tool om mini-audits te faciliteren wat ingezet kan worden om Gemba Walks van het management te ondersteunen, Standhouden van 6S te realiseren, verbeteringen in procedures te ontdekken en handelingsindicatoren te meten. Het T-kaarten systeem is daarom naar mijn mening één van de belangrijkste Lean tools en is ook opgenomen als één van de 6S tools in het Lean huis voor de werkvloer.

De Stadspoort van Doelstellingen - Hoshin Kanri

De stadspoort van doelstellingen is onderdeel van De verandervesting en staat aan de ingang van de vesting en heeft een aantal functies. Ten eerste heeft de poort hoge torens waardoor de mensen in de poort relatief ver vooruit kunnen kijken. Het bestuur van de vesting kan hierdoor een beeld vormen van de toekomst en een plan bedenken hoe daarop te anticiperen. Het beleidsplan vertalen naar alle afdelingen in de organisatie is wat binnen Lean Hoshin Kanri wordt genoemd. Daarnaast kan de stadspoort bepalen wie er in en uit de vesting loopt en hoe mensen zich ontwikkelen binnen de vesting. Hierdoor is HR beleid en vooral het optimaliseren van de People Value Stream een tweede Lean tool die gebruikt wordt bij de stadspoort.De Verandervesting

Opzoek naar Muri (Overbelasting) - Een Handreiking

Muri (Overbelasting) vormt samen met Muda (verspilling) en Mura (variatie) het 3M model van Toyota. Overbelasting kan voorkomen bij zowel mens als machine. Bij mensen vertaalt Muri zich in stress of zelfs burn-outs. Bij machines leidt Muri tot extra storingen en verslechtering van de algehele staat van de machine. De 3M’s hebben met elkaar te maken; beide vormen van Muri ontstaan onder anderen door Mura (variatie) en leiden uiteindelijk tot Muda (verspillingen). In dit artikel wordt beschreven welke tools ingezet kunnen worden om Muri in een productieomgeving te minimaliseren.

Lean huis voor de Werkvloer

In deze serie van 5 artikelen wordt beschreven hoe ik als onderdeel van een Lean team de basis voor continue verbeteren leg bij mijn huidige werkgever. Dit artikel beschrijft het Lean huis voor de Werkvloer, welke de basis vormt voor de lean implementatie. De volgende vier artikelen in deze serie beschrijven de implementatie van elk onderdeel van het Lean huis in meer detail.

Kaizen in de Praktijk

Kaizen is het 4e onderdeel van het Lean huis van de Werkvloer (naast 6S, standaard werk en de Communicatiecel). Kaizen is de Japanse term voor continu verbeteren. En zo volgens Masaaki Imai (1986) door iedereen, ten alle tijden, op alle werkplekken moeten gebeuren. Om continu verbeteren te faciliteren worden op alle communicatie cellen een kaizen loop geimplementeerd. Via deze loop kunnen alle medewerkers bijdragen aan de verbeteringen, en worden alle verbeteringen gecommuniceerd, gestructureerd, en vastgelegd.

Communicatiecel in de Praktijk

De communicatiecel is (naast 6SStandaard werk en Kaizen) één van de vier tools die naar mijn mening de basis vormen voor elke Lean implementatie. De communicatiecel wordt gebruikt binnen ploegen, tussen ploegen (bij de overdracht) en tussen afdelingen. Door alle belangrijke gebeurtenissen van elke dienst zichtbaar op de afdeling te maken begeleid je de communicatie stromen en voorkom je dat onderdelen worden te vergeten (suzaki, 1993). 

Een communicatiecel bestaat uit drie onderdelen: Mens (1), Prestaties (2) en Continu verbeteren (3). De volgende sheets laten zien hoe wij de communicatiecel hebben geïmplementeerd in onze fabriek: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Lean Productie
Go to top