Lean Productie

Op zoek naar Mura (variatie) – een handreiking

Het Toyota Productie Systeem is opgebouwd uit een systeem van tools om drie facetten van een proces te minimaliseren, Muda (verspilling), Mura (variatie) en Muri (overbelasting). Deze drie samen vormen het 3M model In dit artikel wordt het minimaliseren van Mura beschreven. Variatie kan op verschillende manieren van invloed zijn op de efficiëntie van een productieproces. Zo kan er variatie in klantvraag of productmix gedefinieerd worden, variatie in productiemethoden, procestijden of variatie in werkmethoden.

Standaard Werk in de Praktijk

Naast 6S is Standaard werk het fundament het Lean huis voor de werkvloer. Standaard werk heeft vele voordelen: Standaard werk waarborgt de veiligheid van elke werkplek, zorgt voor effectief gebruik van mens en machines, legt kennis van vaardigheden vast, vormt de basis van verbeteren, is het communicatie middel voor verbeteringen, is de borging van verbeteringen, is basis voor training van medewerkers en tot slot is Standaard werk een naslagwerk voor medewerkers.

Het Pull Principe - in Productie, op Kantoor & in het Leven

Een van de belangrijkste principes binnen de Lean filosofie is het Pull principe. Dit houdt in dat er binnen een productie afdeling alleen geproduceerd wordt wat er door de klant gevraagd wordt. Pull productie is dan gebaseerd op twee belangrijke aspecten: de klant bepaald zowel het type product als de hoeveelheid (1) en het proces produceert precies genoeg om aan de klantvraag te voldoen(2).  Het pull principe kan op vele vlakken worden toegepast: in productie, op kantoor, maar zeker ook in het privéleven.

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Total Productive Maintenance (TPM) wordt vaak naast Lean activiteiten geïmplementeerd. Één van de belangrijkste tools uit TPM is Overall Equipment Effectiveness (OEE), wat gebruikt wordt om de effectiviteit van machines te beschrijven. Deze wordt berekend door drie typen verliezen met elkaar te vermenigvuldigen. In dit artikel wordt OEE visueel gemaakt om te begrijpen wat voor impact elk van typen verliezen hebben op de totale machine productiviteit.

Opzoek naar Muda (verspillingen): een handreiking

Volgens Taiichi Ohno is er maar 1 manier om verspillingen te ontdekken: door middel van observatie. In zijn beroemde oefening 'standing in de circle' tekende hij een cirkel op de productievloer en liet managers daar net zolang in staan totdat zij problemen gevonden hadden door slechts te observeren. Persoonlijk sta ik helemaal achter de methode om verspillingen op de Gemba te observeren, echter geloof ik ook in het inzetten van tools om systematisch verspillingen op te sporen om ze daarna te kunnen elimineren. In dit artikel beschrijf ik per type verspilling welke tools ingezet kunnen worden om elk type waste te verminderen.

Kaizen - Iedereen lost problemen op!

6S in de Praktijk

6S (Safety + 5S) vormt samen met Standaard Werk het fundament van het Lean huis voor de werkvloer, en daarmee voor elke Lean implementatie. 6S helpt om alleen spullen op de afdeling te houden die daar nodig zijn (scheiden), zorgt dat mensen minimaal hoeven zoeken naar deze spullen (schikken), zorgt dat problemen bij werkplekken tijdig ontdekt worden (schoonmaken) en dat afspraken betreft de 6S zichtbaar gemaakt worden (standaardiseren).

De Goudmijn - F. Ballé & M. Ballé (samenvatting)

De goudmijn is een roman geschreven door Freddy en Michael Ballé. Om kennis over Lean transformaties toegankelijker te maken voor het grote publiek worden de verschillende Lean tools aangereikt in een combinatie met een verhaallijn waarin de directeur van een fabriek op het punt staat om failliet te gaan. Gelukkig helpt de vader van zijn beste vriend, die voor een autoleverancier heeft gewerkt, om de fabriek weer rendabel te maken. Deze man, Bob, beschrijft een verbeterloop van zeven stappen: focus op interne uitval (1), creëer flow (2), stabiliseer het proces met standaard werk (3), implementeer genivelleerde pull-productie (4), verklein batchgroottes van materiaal stromen (5), verbeter het proces met kaizen (6), verlaag de beschikbare middelen (7) en begin opnieuw.

Kaizen - M. Imai (samenvatting)

Masaaki Imai (1986) schrijft in dit boek Kaizen de sleutel tot het Japanse succes in competitief produceren. Kaizen wordt door Imai gedefinieerd als de filosofie achter dit succes, waarbij de term Kaizen vergelijkbaar is met wat andere auteurs beschrijven als Lean Manufacturing. De bootschap van Imai aan westerse bedrijven is de volgende: “Doe het beter, verbeter het – ook als het niet stuk is, want als je dat niet doet kun je als organisatie niet concurreren met concurrenten die dit wel doen.”

Lean Leiderschap: Iedereen lost problemen op

Pagina's

Abonneren op RSS - Lean Productie
Go to top