Toyota 3M model

Het Toyota 3M model: Muda, Mura, Muri

Wanneer je verschillende mensen vraagt om Lean manufacturing in één zin uit te leggen zullen de meeste mensen zeggen: “verspillingen elimineren”. Dit komt omdat het elimineren van verspilling, of Muda, het meest uitgebreid in de literatuur wordt beschreven en dat hier in de meeste organisaties veel low hanging fruit te vinden is. Muda is echter niet de enige ‘M’ waar Toyota zijn bekende Toyota Productie Systeem omheen heeft ontworpen, er zijn nog twee M’s: Mura (variatie) en Muri (overbelasting).

Opzoek naar Muri (Overbelasting) - Een Handreiking

Muri (Overbelasting) vormt samen met Muda (verspilling) en Mura (variatie) het 3M model van Toyota. Overbelasting kan voorkomen bij zowel mens als machine. Bij mensen vertaalt Muri zich in stress of zelfs burn-outs. Bij machines leidt Muri tot extra storingen en verslechtering van de algehele staat van de machine. De 3M’s hebben met elkaar te maken; beide vormen van Muri ontstaan onder anderen door Mura (variatie) en leiden uiteindelijk tot Muda (verspillingen). In dit artikel wordt beschreven welke tools ingezet kunnen worden om Muri in een productieomgeving te minimaliseren.

Op zoek naar Mura (variatie) – een handreiking

Het Toyota Productie Systeem is opgebouwd uit een systeem van tools om drie facetten van een proces te minimaliseren, Muda (verspilling), Mura (variatie) en Muri (overbelasting). Deze drie samen vormen het 3M model In dit artikel wordt het minimaliseren van Mura beschreven. Variatie kan op verschillende manieren van invloed zijn op de efficiëntie van een productieproces. Zo kan er variatie in klantvraag of productmix gedefinieerd worden, variatie in productiemethoden, procestijden of variatie in werkmethoden.

Opzoek naar Muda (verspillingen): een handreiking

Volgens Taiichi Ohno is er maar 1 manier om verspillingen te ontdekken: door middel van observatie. In zijn beroemde oefening 'standing in de circle' tekende hij een cirkel op de productievloer en liet managers daar net zolang in staan totdat zij problemen gevonden hadden door slechts te observeren. Persoonlijk sta ik helemaal achter de methode om verspillingen op de Gemba te observeren, echter geloof ik ook in het inzetten van tools om systematisch verspillingen op te sporen om ze daarna te kunnen elimineren. In dit artikel beschrijf ik per type verspilling welke tools ingezet kunnen worden om elk type waste te verminderen.

Abonneren op RSS - Toyota 3M model
Go to top