Trainen / Coachen

Make It Stick - P.C.Brown (samenvatting)

In hun boek make it stick, beschrijven Brown, Roediger en McDaniel aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, hoe wij het beste leren. Waarom is dit interessant? Omdat het antwoord niet het continue herlezen van dezelfde tekst is, ondanks dat dit de meest gebruikte studiemethode is die studenten gebruiken om zich voor een tentame voor te bereiden.
Dit artikel beschrijft de traditionele theorieen over studiemethoden die aantoonbaar voor de lange termijn niet werken, daarna de studiemethoden die bewezen zijn wel goed te werken en tot slot wat je kan doen om het leren nog verder te vergemakkelijken in trainingen en lessen.

The Coaching Habit - M.B.Stanier (samenvatting)

In zijn boek, the coaching habit, beschrijft Michael Bungay Stanier hoe de meeste coaching programmas in organisaties falen. Slechts 23% van de gecoachten, vond dat de coaching iets had bijgedragen aan hun geluk of succes, en de meeste managers en leiders vinden zichzelf te druk en te belangrijk om aan coaching te kunnen beginnen, omdat het zoveel tijd zou kosten. Stanier biedt een oplossing voor deze problemen. Coaching zou een informele routine moeten zijn, waarbij een manager aan de hand van een paar vragen in minder dan 10 minuten kan coachen en een ander daadwerkelijk verder helpen. Hij beschrijft zeven vragen die je kunt stellen in je dagelijkse gesprekken en daarmee indirect een coaching gewoonte kan starten.

Toyota Talent - J.K.Liker & D.P.Meier (samenvatting)

In hun boek Toyota Talent, beschrijven Jeffrey Liker en David Meier hoe Toyota zijn medewerkers ontwikkelt. Interessant is, dat deze methode niet bij Toyota werd ontwikkeld en zelfs niet in Japan. Toyota gebruikt als basis het systeem van Training Within Industry (TWI), welke na de tweede wereldoorlog in Japan werd verspreid.
Het boek is verdeeld in vier delen, die elk kort worden besproken in dit artikel: het klaarstomen van de organisatie om uitzonderlijk personeel te ontwikkelen, het identificeren van kritische kennis, het overbrengen van de kritische kennis en het checken of de kennisoverdracht daadwerkelijk tot meer succes voert.

Gebruik je Verstand - T.Buzan (samenvatting)

In ´Gebruik je Verstand´ beschrijft Tony Buzan hoe je effectiever kan studeren. De eerste druk dateert uit 1974, maar de meeste technieken die beschreven worden zijn nog steeds relevant. In dit artikel worden vijf onderwerpen die in het boek aan bod komen uitgelicht, sneller leren lezen om stof sneller op te nemen, het gebruik van ezelsbruggetjes en mind maps om effectiever aantekeningen te maken, en presentatie tips om anderen te helpen jouw inhoud beter op te nemen.

Talk Like TED - C.Gallo (samenvatting)

In Talk like TED  (Nederlandse vertaling: Spreek als TED) beschrijft Carmine Gallo de succesformule achter TED talks. Met 1,5 miljoen kijkers per dag is TED een van de meest bezochte websites wereldwijd, en het is een eer wanneer je als expert op je gebied bij TED mag presenteren.
Wat maakt sommige TED talks zo onderscheidend van anderen? Wat maakt het, dat sommige 18 minuten presentaties miljoenen keren bekeken worden? Gallo heeft het onderzocht en onderscheid 9 geheimen van het spreken voor publiek.

High Five! - K.Blanchard & S.Bowles (samenvatting)

High Five! van Ken Blanchard en Sheldon Bowles is het derde boek in een door de auteurs geschreven trilogie over Teamwork. In dit als roman geschreven boek wordt Alan ontslagen omdat hij geen team player is, maar krijgt direct de kans om een ijshockeyteam te coachen op dit gelijke thema. Hij zoekt advies van een oude ster in de teambuilding, mevrouw Weatherby.
Weatherby brengt Alan, zijn medecoaches en de jongens van het ijshockeyteam de vier sleutels van Team succes bij: het bieden van zingeving en waarden (1), vaardigheden ontwikkelen (2), het creëren van Team Power (3) en het focussen op het positieve (4).

Managers as Mentors - C.R.Bell (samenvatting)

In Managers as Mentors beschrijft Chip Bell aan de hand van vier fasen van een goed coaching gesprek (overgave, acceptatie, geven en uitbreiden) handvaten om als mentor effectief te zijn. Aan de grondslag van een goed mentorgesprek ligt de relatie tussen de mentor en protegé. het grootste gedeelte van het boek omvat dan ook handvaten om deze relatie te transformeren zodat beide medewerkers kunnen leren. Zo worden 4 stappen beschreven voor het creëren van een goede band, 4 stappen voor het geven van advies, 4 technieken voor het stellen van vragen en 4 methoden om de protegé te laten zien dat je begrepen hebt dat je als mentor geluisterd hebt.

Trainen - K. De Galan (samenvatting)

Karin de Galan beschrijft in haar boek Trainen hoe iedereen het vak ‘Trainer’ kan leren. Het gedrag van de trainer staat centraal in dit boek: hoe bouw je een trainingsprogramma op? Hoe gedraag je je voor de groep? Hoe reageer je op weerstand? En hoe stuur je de groep aan in verschillende fasen van het groepsproces? De Galan geeft antwoord op deze vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden en een aantal veelgebruikte theoretische modellen.  

Flawless Consulting - P. Block (samenvatting)

In het boek Flawless Consulting beschrijft Peter Block in negentien hoofdstukken in vele rijtjes en schema’s hoe het ideale advies traject verloopt. 30 jaar ervaring in consulteren zijn vastgelegd en de grootste fouten die consultants maken worden beschreven. Foutloos consulteren betekent voor Block onder anderen: het kennen van je eigen expertise, je authentiek gedragen, alle fasen van een advies traject volgen en ervoor zorgen dat de cliënt het volgende probleem zelf kan oplossen.

Brinkerhoff: Training Evaluatie

Brinkerhoff (2005) beschrijft een strategische evaluatie methode om de waarde en effecten van trainingen effectief te onderzoeken. De resultaten van een training moeten volgens hem gemeten worden aan de hand van de Business impact. De invloed op business impact wordt gemeten aan de hand van een multiplier: Training Design x Performance Support = Organizational impact (0-100%)                 (0-100%)                      (0-100%) Zonder Performance support zou het functioneren van slechts 10% van de deelnemers van de training verbeteren.

Abonneren op RSS - Trainen / Coachen
Go to top