Verandermanagement

Machine Platform Crowd - A.McAffee & E.Brynjolfsson (samenvatting)

Only Humans Need Apply - T.Davenport & J.Kirby (samenvatting)

In hun boek Only Humans Need Apply, beschrijven Thomas Davenport en Julia Kirby hun visie op de toekomst waarin mensen en machines meer zullen samenwerken en hoe het werk van mensen daarin zal veranderen. De auteurs zijn optimistisch over deze trend, en beschrijven naast een prachtig model om de trend van automatisering en kunstmatige intelligentie te beschrijven, ook welke rol de mens zal blijven vervullen in de komende decenia.

The Culture Map - E.Meyer (samenvatting)

In haar geweldige boek, The Culture Map, beschrijft Erin Meyer 8 assen waarop culturen van elkaar kunnen verschillen en hoe je die verschillen deels kunt overbruggen. Met vele herkenbare voorbeelden beschrijft Meyer dat niet de absolute plaats op de schaal, maar de relative plek tussen twee landen die je met elkaar wilt vergelijken. Samenwerking wordt een stuk gemakkelijker wanneer je de volgende 8 themas begrijpt.

Vertrouwen In De Slimme Samenleving - S.Klous & N.Wielaard (samenvatting)

In Vertrouwen in Slimme Organisaties beschrijven Sander Klous en Nart Wielaard een belangrijke trend in de manier waarop organisaties georganiseerd zijn: de trend van het platform. In dit boek worden twee belangrijke aanbevelingen gedaan voor de toekomst van platforms, het creeren van een MAD platform, en hoe we het vertrouwen in algoritmes kunnen vergroten. Beide deze onderdelen worden in dit artikel kort besproken.

Anders Vasthouden - W.Hart (samenvatting)

In zijn boek Anders Vasthouden, beschrijft Wouter Hart negen sleutels die kunnen helpen om de cultuur in jouw organisatie te veranderen naar een organisatie waarin handelen vanuit de bedoeling voorop staat. Bij elk probleem die medewerkers tegenkomen, wil je dat ze handelen vanuit het doel van de organsiatie, en nicht slechts vanuit hun op papier geschreven protocol.
De eerste drie sleutels gaan over het creeren en acteren van uit een geladen bedoeling. Sleutel vier tot zes gaan over de wakkere leefwereld waarin je medewerkers uitdaagd tot actie, en de laatste drie sleutels over de ondersteunende dynamiek die nodig is om de eerste zes sleutels te ondersteunen.

The Progress Principle - T.Amabile, S.Kramer (samenvatting)

In the progress principle beschrijven Teresa Amabile en Steven Kramer het geheim achter productiviteit bij mensen: vooruitgang (progress). Zij lieten teams tussen de 9 en 38 weken lang een dagboek bijhouden, en van de 12.000 dagboek bijdragen konden de auteurs duidelijk onderscheiden wanneer de deelnemers zelf hun dag as goed en productief beschreven, namelijk wanneer ze vooruitgang geboekt hadden.
Dit artikel beschrijft de vooruitgangslus die de auteurs beschrijven waarin vooruitgang centraal staat, en daarna wat een leidinggevende kan doen om deze lus positief te beinvloeden.
 

De 5 Frustraties van Teamwork - P.Lencioni (samenvatting)

In zijn boek ‘De Vijf Frustraties van Teamwork’ (de Nederlandse vertaling van The Five Disfunctions of a Team) beschrijft Patrick Lencioni een piramide van 5 lagen die de volwassenheid van team functioneren beschrijven. De lagen zijn met elkaar verbonden, wat betekent dat de volwassenheid van een team beweegt van onder naar boven, richting effectieve prestaties. In dit artikel wordt elk van de frustraties beschreven: gebrek aan vertrouwen (1), angst voor conflict (2), gebrek aan betrokkenheid (3), ontwijken van verantwoordelijkheid (4) en weinig aandacht voor team resultaten (5).

Managementteams - Over Succes en Falen voor Teams (samenvatting)

Management Teams – why they success or fail is het standard werk van R. Meredith Belbin, waarin hij beschrijft hoe zijn beroemde 8 rollen binnen een team tot stand zijn gekomen. Belbin heeft op basis van vele experimenten waarin mensen in een team moesten samenwerken een overzicht gecreëerd van de rollen die een succesvol team bezit. Elk van de 8 rollen is nodig om succesvol te zijn als team en de meeste mensen kunnen meerdere rollen op zich nemen, afhankelijk van de situatie en groepsdynamiek. Dit artikel beschrijft de 8 rollen en hun kenmerken en daarnaast een viertal eigenschappen van een teamman.

Weg met controle. Leve de intrinsiek gemotiveerde mens

 

In dit artikel van de Correspondent, beschrijft Rutger Bregman hoe meer focus op intrinsike motivatie een revolutie zou kunnen veroorzaken.

  • Huidige beeld van ´de wortel en de stok´ geeft een te negatief beeld van mensen
  • Individuen vinden zichzelf intrinsiek gemotiveerd, maar denken vooral dat anderen alleen door externe prikkels gemotiveerd worden
  • slechts 9% van de nederlandse beroepsbevolking voeld zich geengangeerd op het werk

 

 

 

The 80/20 Manager - R.Koch (samenvatting)

The 80/20 Manager van Richard Koch beschrijft hoe het beroemde Pareto principe, de 80/20 regel, zich vertaald naar een tiental management principes. Pareto ontdekte door middel van observatie, dat 80% van de rijkdom van de UK zich bij 20% van de bevolking bevindt. Later blijkt, dat Pareto principe op vele andere vlakken kan worden teruggevonden.80% van de resultaten ontstaan door 20% van de inzet, 80% van de omzet wordt gegenereerd door 20% van de producten, 80% van de problemen die ontstaan, ontstaan door 20% van de klanten, etc. De basisgedachte van Pareto is dan ook: ‘zeer weinig dingen doen ertoe, maar wat ertoe doet, doet er gelijk heel veel toe´.

Dit artikel beschrijft 10 interpretaties van het 80/20 principe voor managers.

Pagina's

Abonneren op RSS - Verandermanagement
Go to top