Change Management

Gung Ho! - K. Blanchard & S. Bowles (samenvatting)

In Gung Ho! vertellen Ken Blanchard en Sheldon Bowles het verhaal van een Amerikaanse fabriek waarin Indiaanse wijsheden een cultuurverandering tot stand hebben gebracht. Deze cultuurverandering veranderde de fabriek van een verliesgevende organisatie naar een winstgevende business. Het Gung Ho programma, de Chinese benaming voor samenwerken, is gebaseerd op eigenschappen van drie dieren, te weten de gedrevenheid van de eekhoorn, de methode van de bever en de gave van de gans. Blanchard en Bowles beschrijven in romanvorm hoe het implementeren van deze drie principes in een werkomgeving resulteren in gemotiveerd personeel en daardoor verbeterde productie output.

De One Minute Manager - K. Blanchard & S. Johnson (samenvatting)

In The One Minute Manager beschrijft Blanchard (1983) drie geheimen van succesvol leiderschap: één minuut doelstellingen (1), één minuut complimenten (2) en één minuut terechtwijzingen (3). Deze drie geheimen vormen de drie taken die een leidinggevende zou moeten uitvoeren bij zijn medewerkers, waarvan elke taak slechts één minuut in beslag neemt. Deze manier van leiding geven bevind zich volgens Blanchard op een leiderschapsspectrum tussen de autoritaire leider en de humanistische leider in, met het beste uit beide werelden vertegenwoordigd.

The Transformational Leader - N. Tichy & M. Devanna (samenvatting)

In The Transformational Leader beschrijven Noel Tichy en Mary Anne Devanna (1986) de uitdagingen van transformatie leiders in een organisatie verandering. In hun boek staat het TPC-model centraal, waarin de letters TPC staan voor drie aspecten waarbinnen verandering nodig kan zijn; het Technische, Politieke en Culturele aspect. Met technische aspecten worden doelstellingen en organisatie ontwerp mee bedoeld. Politieke zaken hebben te maken met het verdelen van bevoegdheden en beloning. Culturele waarden hebben te maken met het gedrag van de medewerkers.

Change or Die - A. Deutschman (samenvatting)

In change or Die beschrijft Alan Deutschman (2007) een nieuwe kijk op gedragsverandering. Zijn uitgangspunt is het angstaanjagende statistische gegeven dat slechts 1 op de 9 mensen die de dood in de ogen kijkt het voor elkaar krijgen om hun levensstijl en/of gedrag dus danig aan te passen dat hun leven verlengt kan worden met maanden of zelfs jaren. Als zelfs het vooruitzicht van een zeer korte toekomst niet motiveert om te veranderen, wat doet dan dan wel? Deutschman rekent  aan de hand van 9 psychologische concepten af met drie traditionele wapens voor verandering; de drie F’s (Facts, Fear en Force) en introduceert drie sleutelwoorden om verandering te faciliteren: Relateren (Relate), Herhalen (Repeat) en Reformeren (reframe)

Terms of Engagement - R. Axelrod (samenvatting)

In Terms of Engagement (2000) beschrijft Richard H. Axelrod het paradigma van verbintenis (engagement). Aan dit paradigma over cultuurverandering ligt de betrokkenheid van alle medewerkers van een organisatie ten grondslag. In de hedendaagse wereld is één champion niet meer voldoende om de nodige veranderingen door te voeren omdat de wereld te snel veranderd. Consultants inschakelen voor cultuurverandering is niet voldoende omdat medewerkers over het algemeen weinig vertrouwen hebben in mensen van buiten de organisatie. Tot slot is ook de ‘Parallelle organisatie’, waarin een groep afgevaardigde van verschillende functies uit de organisatie de cultuur verandering doorvoert, niet voldoende omdat deze op de lange termijn een soort nieuwe management laag vormt en een eigen leven gaat leiden. De oplossing volgens Axelrod is te vinden in het creëren van een omgeving waarin alle medewerkers betrokken worden bij de culturele verandering; het paradigma van verbintenis.

Toyota Culture - J. Liker & M. Hoseus (samenvatting)

Toyota Culture, door Jeffrey Liker en Michael Hoseus (2009) beschrijft de People Value Stream van autofabrikant Toyota. Waar verschillende auteurs (Suzaki, 1993; Rother, 2010; King, 2009) de focus van productie op waarde toevoegende activiteiten leggen, vertalen Liker en Hoseus (2009) dit naar het belang van continue verbetering van mensen. Dit doen zij aan de hand van het Human System Model, waarin een drietal stromingen beschreven staan. Het stimuleren van persoonlijke groei van de medewerkers (1), Menselijk ondersteunende processen door dagelijks management (2) en de Organisatorisch ondersteunende processen door Human Resource management (3).

Leading Change - J. Kotter (samenvatting)

John Kotter is de meest geciteerde auteur als het om verander management gaat. In 1995 werd zijn boek 'leiderschap bij verandering' een wereldwijde bestseller. Het is meer dan 15 jaar na het verschijnen van het boek, en Kotter heeft zijn visie op verander management in de loop der jaren aangepast...

Pagina's

Go to top