Change Management

De Piramide van Behoeften in de Supply Chain

Naar aanleiding van Maslow zijn piramide van behoeften op persoonlijk niveau, ontwikkelde Liker een piramide voor de behoeften van een Supply Chain. In deze piramide beschrijft Liker dat er tussen een leverancier en klant aan een drietal behoeften voldaan moet worden voordat deze samen aan optimalisatie van hun supply chain kunnen werken.

Leiderschap: Hoe geef je leiding in een 'Learning organization'?

Leading Change - J. Kotter (samenvatting)

John Kotter is de meest geciteerde auteur als het om verander management gaat. In 1995 werd zijn boek 'leiderschap bij verandering' een wereldwijde bestseller. Het is meer dan 15 jaar na het verschijnen van het boek, en Kotter heeft zijn visie op verander management in de loop der jaren aangepast...

Anthony Robbins: Coach / motivational speaker

Pagina's

Go to top