Lean Productie

Lean Transformations - T.Panneman (samenvatting)

In Lean Transformations, beschrijft Thijs Panneman (ikzelf, dus dit is niet een heel objectieve review) hoe je lean tools dient toe te passen zodat ze waarde toevoegen voor jouw organisatie. Het boek is opgedeeld in vijf gedeelten: de rol van de lean transformation leader, het begrijpen van de lean philosofie, de vier stappen lean volwassenheid, het (her)ontwerpen van processen om flow te verbeteren en een aantal lean tools in meer detail. Dit artikel beschrijft elk deel in het kort.

Kaizen Event

Een kaizen event is een event van één of meerdere dagen waarin één probleem wordt opgelost die niet kan worden opgelost door een klein team door middel van A3. Het event bestaat uit drie fasen: het defineren van het probleem, een ideation workshop om oplossingen te definineren, en het implementeren van de oplossingen. Het liefst vinden al deze fasen op dezelfde dag plaats, of in dezeflde week. Soms is er nieuwe data verzamelijk nodig waardoor de scoping van het probleem vooraf aan de workshop gedaan wordt.

Lean Audit - J.Muenzing (samenvatting)

In zijn boek, the lean audit, beschrijft Joerg Muenzing hoe een effective lean audit kan helpen de volwassenheid van een lean cultuur the meten, en hoe deze kan worden verbeterd. Het boek bestaat uit vijf onderdelen. Deel 1 beschrijft het concept van de lean audit, deel 2 twintig verschillende elementen die in de audit gemeten worden, deel 3 de audit zelf met verschillende vragen voor elk element, en deel 4 tot slot hoe de resultaten geintepreteerd kunnen worden om een verbeteracties te defineren.

Dit artikel beschrijft drie voorbeelden van de elementen en hoe deze in de audit terug komen, en de zeven stappen voor het interpreteren van de resultaten van de audit.

Six Sigma for Growth - E.Abramovich (samenvatting)

In zijn boek Six Sigma for Growth (Abramowich, 2005), beschrijft Edward Abramowich the kracht van het gebruik van de six sigma toolbox om een organisatie transformatie te ondersteunen. De overlap met lean tools en definities is groot: ook met six sigma is het doel variatie te voorkomen (mura), productiviteit te laten stijgen, en het daardoor mogelijk maken voor medewerkers te focussen op het laten groeien van de business.
Dit artikel beschrijft wat six sigma betekent, de basis voor een six sigma project, en een paar tools die binnen six sigma gebruikt worden in detail.

Design for Operational Excellence - K.J.Duggan (samenvatting)

In zijn boek Design For Operational Excellence (Duggan, 2012) beschrijft Kevin J. Duggan dat het missende onderdeel van vele lean programma´s het creëren van business groei is. Ja, lean heeft te maken met het reduceren van verspillingen, maar waarom willen we dat? Het antwoord is business groei. In dit boek beschrijft Duggan verschillende vragen die ons helpen na te denken over onze verbeter activiteiten en een richtlijn om ons lean programma beter vorm te geven. In dit artikel wordt het ontwerpen van een zelf helende flow beschreven, en de 9 richtlijnen voor value stream mapping in een kantooromgeving.

The Toyota Way to Lean Leadership - J.F.Liker & G.L.Gavis (samenvatting)

It´s about Time - R.Suri (samenvatting)

In zijn boek ´It´s about time´ legt Rajan Suri de kracht van de lean filosofie uit: focussen op het reduceren van lead time. Een beetje verwarrend is, dat hij andere termen gebruikt om het gelijke principe te beschrijven. Hij gebruikt de term Manufacturing Critical Time (MCT) in plats van productie doorlooptijd, en beschrijft Quick Response Manufacturing (QRM) als nieuwe methode, welke eigenlijk overeenkomt het pull productie.
De belangrijkste dingen die ik geleerd heb van dit boek zijn de formules waarmee de verhouding tussen kostenbesparing en doorlooptijd kan worden berekent, de 4 veranderingen die ingevoerd kunnen worden om lean te worden, en daarin bijzonder het POLCA principe, wat een pull systeem voor lage volumes / hoge variatie processen beschrijft en tot slot nog een formule waarmee de verhouding tussen utilisatie en wachttijden kan worden berekend.

Lean Supplier Development - C.Harris, R.Harris & C.Streeter

In hun boek Lean Supplier Development, beschrijven Chris Harris, Rick Harris en Chuck Streeter het belang van het aangaan van lange termijn relaties met leveranciers. Een relatie tussen twee bedrijven kan vergeleken worden tussen een relatie tussen twee mensen, en er is een groot verschil tussen een relatie en een scharrel (Gort, 2015). Een relatie betekent dat je elkaar goed aanvult, beide partijen alles voor elkaar over hebben, tot de dood ons scheidt. Dit boek beschrijft onder anderen waarom lange termijn relaties met leveranciers belangrijk zijn, hoe je leveranciers kunt selecteren die geschikt zijn voor een partnerschap en hoe je de werkelijke kosten van een onderdeel kunt berekenen.

De Lean Start-up - E.Ries (samenvatting)

In ´de Lean Start-up´ beschrijft Eric Ries de uitdagingen van het starten van een nieuwe onderneming, en hoe de lean filosofie kan helpen om sneller de juiste ondernemers beslissingen te maken.Centraal in dit boek staat de Bouw-meet-leer cyclus waarin producten en services ontwikkeld en verbeterd worden. Hoe korter de cyclus, hoe sneller je leert, en dus hoe sneller jouw service of product een succes wordt.
​De bouw-meet-leer cyclus staat dan ook centraal in dit artikel.

 

Creating a Lean R&D System - T.M.Barnhart (samenvatting)

In creating a Lean R&D system, beschrijft Terence Barnhart hoe de lean filosofie binnen R&D kan worden omgezet. Barnhart is zelf een voorstander van drie Lean tools: A3 denken,  de Kristische Vragen Analyse (KVA) en Value Stream Mapping (VSM). Deze drie tools helpen om de barrières te doorbreken die innovatie in de weg staan, namelijk het verschil in de manier waarop individuen naar processen en situaties kijken. In dit artikel worden dan ook deze drie tools kort beschreven.

Project Value Stream Mapping

Value Stream Mapping is de tool die gebruikt wordt on de flow van processen te verbeteren. Traditionele VSM´s beschrijven een fysische product flow, waarin een product geproduceerd wordt op lineaire wijze. Kantoorprocessen zijn anders. Het ´product´ dat hier geproduceerd wordt is virtueel. Duurt soms maanden in plaats van minuten en om het nog complexer te maken is de flow van kenniswerk non-lineair en multi-directioneel (Morgen & Liker, 2006).

Dit artikel beschrijft het probleem met het gebruik van traditionele VSM´s in projectwerk en hoe de VSM aangepast kan worden om problemen zichtbaar te maken in deze omgeving. Tot slot wordt een voorbeeld project VSM uitgewerkt.

A3 denken

A3 is een tool dat binnen Toyota gebruikt wordt als management tool (Shook, 2008). Zoals de naam doet vermoeden is het A3 een daadwerkelijk A3 blad, waarop een probleem of verbetering geanalyseerd wordt waardoor managers hun team leden kunnen coachen (Rother, 2010). Dit betekent, dat in tegenstelling tot traditionele managers die enkel een uitkomst of oplossing voor een probleem willen horen, lean managers geïnteresseerd zijn in hoe de medewerker tot die maatregel is gekomen.
Dit artikel beschrijft wat een A3 is, en drie situaties waarin the A3 gebruikt kan worden: in het dagelijks management proces, als onderdeel van verbeter initiatieven en in het strategische catch ball proces.
Daarnaast zullen we zien, dat A3 niet zozeer om het A3 blad zelf gaat, maar een tool is om informatie dusdanig te sorteren, dat er een standaard vorm van storytelling ontstaat, welke gebruikt wordt om feiten en betekenis in een standaard formaat te delen met anderen (Shook, 2008)

Selecteer verbeteringen aan de hand van financiele rapportages

Het verbeteren van processen door middel van lean tools is altijd een goed idee, maar uiteindelijk wil elke lean manager de financiële resultaten van de organisatie verbeteren. Dit artikel beschrijft een aantal belangrijke financiële termen en ratio´s, en hoe deze door lean tools toe te passen worden beïnvloed.
Het doel van dit artikel is om de lezer een basis begrip van financiële termen te geven, en hoe we deze met het verbeteren van de flow van processen kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk kan deze kennis helpen aan de hand van financiële rapportages een volgend proces te selecteren dat verbeterd dient te worden.

The Toyota Product Development System - J.M.Morgan & J.K.Liker (samenvatting)

In hun boek The Toyota Production Development System beschrijven James M. Morgan en Jeffrey K. Likker hoe Toyota binnen 15 maanden een nieuwe auto op de markt brengt terwijl concurrenten anno 2006, 24 maanden nodig hebben. Dit boek leert ons, dat lean productie alleen niet voldoende is. Efficiënte productie is niets als er geen goede producten zijn om te produceren. Lean product Ontwikkeling is daarom een belangrijk aspect in elke onderneming.
In dit boek beschrijven de auteurs 13 lean principes, verdeeld over 3 categorieën: processen, mensen en technologie. Alle drie de categorieën zijn nodig om waarde toe te kunnen voegen aan klanten. Dit artikel beschrijft alle 13 principes in het kort.

Obeya - Teamboards in een projectomgeving

In het artikel over de communicatie cel wordt een mogelijke opzet van een teamboard beschreven die uitermate geschikt is voor productiewerk en indirecte werkzaamheden die dagelijkse en/of wekelijkse wederkerende taken hebben waarvoor de prestatie gemeten kan worden. Dit type bord is minder geschikt voor project werkzaamheden, zoals bij Engineering, kwaliteitsafdelingen en ontwikkeling (R&D). Hiervoor is de Obeya, ook wel bekent als de war room een geschikte tool (Gort, 2015).

Lean Vertaald naar Projecten - R.Gort (samenvatting)

In zijn boek Lean Vertaald naar Projecten beschrijft Rudy Gort het belang van Lean in de project omgeving. In dit geweldige boek wordt zeer duidelijk uitgelegd waarom Lean eigenlijk interessant voor ons is en dat het in de projectwereld, bijvoorbeeld in de bouw, absoluut geen kwaad kan om onze processen te verbeteren zodat we samen de duivelsdriehoek (iron triangle) in de projectwereld kunnen doorbreken en daarmee: goede kwaliteit werk opleveren, zonder uit de kosten te lopen, in de geplande levertijd.
​Gort beschrijft een Lean huis met 5 onderdelen waarin verschillende tools worden uitgelegd, waarvan er in dit artikel steeds 1 wordt beschreven.

Office Kaizen - W.Lareau (samenvatting)

In zijn boek Office Kaizen beschrijft William Lareau een lean model waarmee specifieke office verspillingen gereduceerd worden. Het meest interessante in dit boek vind ik de type verspillingen die Lareau beschrijft die in kantoor processen de flow belemmeren, als aanvulling op de 8 traditionele verspillingen.
In dit artikel beschrijft ik in totaal 9 verspillingen die in kantoor processen te vinden zijn die door alle medewerkers ontstaan, en daarnaast nog 4 type verspillingen die ontstaan door een gebrek aan leiderschap.
 

Procesmap

De procesmap is een tool die gebruikt kan worden om processen tot in detail weer te geven, in 6 verschillende symbolen. Waar een Value Stream Map (VSM) een taak duidelijker weergeeft op macro niveau, kan de procesmap op micro niveau aangeven wat er gebeurt in elke proces box van de VSM. Wanneer de Proces map gecombineerd wordt met een Swim-lane diagram, kan de complexiteit van het proces nog duidelijker worden weergegeven door de hoeveelheid team leden die bij het proces betrokken zijn. Voor indirecte processen vind ik de procesmap daarom een betere tool dan een Value Stream Map, waar de overgeef momenten tussen afdelingen of personen niet zo duidelijk zichtbaar wordt.

Leidinggeven aan Leantransformaties - P.Holt (samenvatting)

In zijn boek, Leidinggeven aan Lean Transformaties, beschrijft Philip Holt de rol van leiders in een transformerende organisatie. Zijn boek is gesplitst in 5 delen: plannen om te leiden, leren om te leiden, leidinggeven op schaal, leidinggeven aan excellentie, en leidinggeven met lean. In dit artikel worden elk van deze vijf delen kort beschreven aan de hand van twee onderwerpen die in het boek terugkomen, die ik het meest leerzaam vind.

Future State VSM design, in 8 stappen

Value Stream Mapping is een van de basis Lean tools die gebruikt wordt om de flow van materiaal en informatie in processen te verbeteren. Wat een Value Stream Map is en uit welke symbolen het bestaat wordt aan de hand van mijn eigen voorbeeld (de aanstekerfabriek) beschreven in het artikel ´Value Stream Mapping´. Na het definiëren van de current state VSM is de volgende stap om een Future state VSM te ontwikkelen, de toekomstige versie van het proces.
Dit artikel beschrijft 8 stappen om een future state VSM te ontwikkelen, wederom aan de hand van het voorbeeld proces van de aansteker fabriek.

Pagina's

Go to top