Today Matters - J.C.Maxwell (samenvatting)

In Today Matters beschrijft John Maxwell 12 principes om succes van morgen te garanderen. De kracht van deze principes zit hem niet zozeer in originaliteit (de meeste liggen vrij voor de hand) maar zit hem erin dat Maxwell de lezer uitdaagt om over de principes na te denken en vervolgens een beslissing te nemen over het belang van het principe voor jezelf. Maxwell deelt zo 12 beslissingen die hij gedurende zijn leven heeft genomen en raadt de lezer aan om zo snel mogelijk eigen beslissingen te nemen. Omdat dit boek vol pakkende one-liners staat – en ik van one-liners houd – worden in dit artikel de 12 principes beschreven aan de hand van een aantal van deze door Maxwell beschreven oneliners. Succesvolle mensen zijn volgens Maxwell personen die de keuze voor deze 12 principes relatief vroeg in hun leven hebben genomen, zodat ze er al lange tijd naar konden handelen en daarmee profiteren. Het kiezen voor een bepaald principe, en de keuze om vandaag naar dat principe te handelen, helpt om een proactieve houding in het leven aan te nemen. Wacht niet met de beslissing om gezond te leven totdat je een hartaanval hebt gehad, wacht niet met je gezin voorop stellen totdat je huwelijk bijna uit elkaar is gevallen en wacht niet langer met het gebruik maken van je eigen talenten.

 

Kies de juiste HOUDING om mogelijkheden te creëren voor de toekomst. Door een positieve houding aan te nemen wordt je zelf niet alleen gelukkiger, je zult ook vaker succes hebben doordat mensen aardige mensen meer gunnen.

“Een pessimist krijgt vaak wat hij verwacht. Een optimist ook.”

“wanneer alle variabelen gelijk zijn, wint de positieve houding. Wanneer alle variabelen verschillend zijn, wint de positieve houding vaak ook.”

“met een negatieve houding kun je anderen nooit motiveren.”

 

Bepaald en handel dagelijks naar je persoonlijke PRIORITEITEN om focus te creëren waar je jouw tijd en energie in steekt. Mensen zijn over het algemeen gewend om hun financiën te budgetteren, te bepalen waar welk gedeelte van het inkomen aan uitgegeven wordt. Waar we tijd aan besteden wordt echter minder vaak over nagedacht…

“Financiële fouten kunnen vaak gecorrigeerd worden, maar verloren tijd is voorgoed verloren”

“Omdat de tijd zelf niet beïnvloed kan worden, Beïnvloed je de manier waarop je tijd gebruikt”

 

GEZONDHEID. Zonder energie is het hebben van tijd nutteloos. Ken en handel dagelijks naar gezondheidsrichtlijnen om kracht te putten uit je dag. Door gezond te leven heb je meer energie, waardoor je de tijd die je hebt beter kunt benutten. Probeer werk te doen dat je leuk vind, zorg dat je elke dag lacht, voorkom stress, eet gezond en beweeg voldoende.

“negeer genoeg vandaag’s en ervaar de ooit die je wilde voorkomen”

“mensen zijn raar. Wanneer ze jong zijn geven ze hun gezondheid om rijkdom te verkrijgen en wanneer zij oud zijn hun rijkdom om gezondheid te verkrijgen”

 

FAMILIE:  communiceer dagelijks met- en draag dagelijks zorg voor familieleden om stabiliteit te creëren, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Familietradities en regelmatig tijd door brengen zijn manieren om de stabiliteit van het gezin te waarborgen.

“Het voorgeslacht is niet meer te beïnvloeden, het nageslacht wel”

“Het applaus van vreemden vervangt nooit de waardering van familieleden”

“Bijdragen aan wereldvrede? Ga naar huis en geef je familie jouw liefde!” – Moeder Theresa

 

DENKEN: Beoefen en ontwikkel je denkvermogen dagelijks om voordeel te creëren. Er is weinig wat een persoon niet kan bereiken door middel van goede ideeën. Ontwikkel je sterke kanten en zoek steun van anderen die jouw minder sterke kanten kunnen opvullen.

“Denken is de bron van alle rijkdom, al het succes, alle grote ontdekkingen, uitvindingen en alle prestaties.” – Claude Bistrol

“Sta elke dag stil bij dingen die waarde voor jezelf en voor anderen kunnen toevoegen”

“Het kost minder moeite om je sterktes te verbeteren naar exceptionele hoogten, dan om je zwaktes te verbeteren naar gemiddeld niveau.”

 

COMMITMENT:  verbind je aan doelstellingen en houd je daar dagelijks aan om vastberadenheid te creëren. Als iets de moeite waard is om te doen, laat je dan niet tegenhouden door omstandigheden. Vastberadenheid zal altijd worden getest, zij het door mislukte pogingen en/of vrienden en collega’s die geen support bieden. Streef daarnaast altijd naar perfectie…

“Mensen vergeten hoe snel je de taak hebt uitgevoerd, maar onthouden hoe goed je de taak uitgevoerd hebt” – Howard N. Newton

“Alles in het leven vraagt een prijs, jij bepaald of jouw doelstelling die prijs waard is” – Sam Nunn

“Als je iets uit je dag wil halen, moet je er iets in stoppen”

“wanneer je ergens in geïnteresseerd ben doe je het alleen als het je uit komt, wanneer je commited bent accepteer je geen excuses”.

 

Verdien en manage je FINANCIËN dagelijks om opties te creëren. Geld maakt niet gelukkig, maar schuld maakt wél ongelukkig. Zorg dat je altijd meer verdiend dan je uitgeeft zodat je kunt sparen voor eigen opties in de toekomst, of nog beter: ruimte hebt om geld weg te geven.

“Het grootste plezier van geld verdienen is het privilege om het weg te geven”

 “Schulden hebben beroofd mensen van hun zelfwaarde en weerhoudt hen van het naleven van hun dromen”

“Het verschil tussen rijken en armen is dat rijken hun geld investeren en uitgeven wat over blijft en armen uitgeven en investeren wat over blijft.”

“Geld is als mest. Als je het opstapelt stinkt het, maar als je het verspreid moedigt het dingen aan om te groeien.”

 

Verdiep en handel dagelijks naar je GELOOF om rust te vinden. Religie helpt volgens Maxwell bij het bieden van perspectief, verlaagd stress en geeft veerkracht in het leven.

“Waar geen geloof in de toekomst is, is geen kracht in het heden”

 

Investeer dagelijks in RELATIES om vervulling te vinden door anderen vooruit te helpen. In de leukste ervaringen in het leven zijn andere mensen betrokken, je geniet zelf meer van het leven als je andere mensen aardig vind, en je zult ook succesvoller zijn als mensen jou aardig vinden.

“Relaties helpen ons definiëren wie wij zijn en wat wij kunnen worden”

“Mensen geven niets om hoeveel je weet totdat ze weten hoeveel het je bekommerd”

 

Plan GULHEID dagelijks en handel ernaar om verschil uit maken. Geven helpt je als persoon om buiten jezelf te kijken, waarde toe te voegen aan andere mensen en je wordt er nog gelukkig van ook. Vanzelfsprekend heeft een persoon meer te geven dan financiële middelen.

“geven verdrijft egoïsme”

“Je leeft pas een perfecte dag als je iets voor iemand hebt gedaan wat diegene nooit terug kan vergelden”

“Als je verlangt om een guller persoon te worden, wacht dan niet tot je inkomen veranderd, verander je hart”

 

Omarm en handel dagelijks naar je persoonlijke WAARDEN om richting te geven. Beslis nu wat je belangrijk vind om er in het vervolg naar te kunnen handelen. Maxwell heeft de twaalf principes uit dit schrijven vertaald naar zijn persoonlijke waarden.

“Door dagelijks te handelen naar persoonlijke waarden verkrijg je misschien niet altijd wat je zou willen, maar blijf je wel altijd wie wil zijn”

 

GROEI: zoek en ervaar dagelijks verbetering om potentieel te ontwikkelen. Het gebruiken van je talent zorgt voor een oneindige bron van energie, wat voorkomt dat je als mens uitgeblust bent voor dat je tijd om is.

“Potentie is het tegenovergestelde als geld op een bankrekening: je moet er iets uit halen om het vermenigvuldigen.”

“Als je vijf jaar lang één uur per dag besteed aan een onderwerp, wordt je een expert op dat onderwerp” – Earl Nightingale

“Je kunt morgen niet zijn, wat je vandaag niet doet”

 

De twaalf principes van Maxwell zijn lessen die de meeste mensen gedurende hun leven door omstandigheden tegenkomen. In het boek ´Today Matters´ moedigt hij aan om vandaag nog na te denken over de 12 principes en deze om te zetten naar waarden om controle te nemen over je leven, zodat elke dag vanaf vandaag een dag van groei wordt die zal leiden tot succes.

Ga verder naar:

De kunst van Kaizen - R.Mauer (samenvatting)

Bron:

Maxwell, J., Today Matters, .... (bestel dit boek)

Categorie: 
Go to top