Samenvattingen

Hoe Je Vrienden Maakt en Mensen Beinvloed - D.Carnegie (samenvatting)

In Hoe je vrienden maakt en mensen beinvloed beschrijft Dale Carnegie precies dat wat het beloofd. Geschreven in 1938 en nog altijd geliefd. Hoe kwam het, dat er boeken bestonden over de hoogte vormen van wiskunde waar zo weinig mensen in geinteresseerd zijn ,maar er geen boek was over deze fundamenten van samenwerking en samenleving?  Carnegie zag dit als gat in de markt en schreef dit boek. Hij beschrijft eenvoudige principes die je helpen mensen beter te begrijpen, ervoor zorgen dat mensen je aardig vinden, hoe je mensen kunt overtuigen van jouw manier van denken en hoe je mensen kunt leiden zonder offensief. Van elk van deze vier categorien worden er een paar in dit artikel beschreven.

Categorie: 

Tools of Titans - T.Ferriss (samenvatting)

Tools of Titans is het boek waar auteur, Tim Ferriss, regelmatig van heeft gedroomd: een samenvatting van alle lessen die hij heeft geleerd tijdens het interviewen van meer dan honderd mensen op zijn podcasts. Dit boek bevat stukken van de gesprekken die hij heeft gevoerd over de lessen die zijn gasten hebben geleerd op  hun weg naar success, onderverdeeld in drie delen: gezond (healthy), rijk (weahlty) en wijs (wise). Dit artikel bevat van elk van de drie onderdelen een aantal lessen die Ferriss beschrijft.

Categorie: 

Nooit Meer te Druk - T.Crabbe (samenvatting)

In zijn boek, nooit meer te druk, gaat Tony Crabbe de strijd aan met drukte. Drukte is een vorm van gemakzucht. Het helpt je het maken van moeilijke keuzes te vermijden, het geeft je een vals gevoel van productiviteit en als overmaat van ramp vergroot drukte de kans op een burn-out, terwijl je niet per ce iets nuttigs doet.
Crabbe beschrijft in dit boek hoe je drukte kunt ontgroeien. Aan de hand van drie onderwerpen; beheersing, onderscheiding en betrokkenheid, laat Crabbe zien hoe je de drukte kunt onsnappen en tegelijkertijd een productiever en gelukkiger leven kunt leiden.

Categorie: 

A Fieldguide to Lies and Statistics - D.Levitin (samenvatting)

In zijn boek A Fieldguide to Lies and Statistics, helpt Daniel Levitin ons om gepubliceerde cijfers beter te begrijpen zonder ons te laten misleiden door representatie van de schrijver. Dit artikel staat stil bij twee van de onderwerpen die uitgebreid aan bod komen in dit boek: het representeren van data in onder anderen gemiddelden en grafieken, en het kwadrant voor kritisch denken dat helpt bij het interpreteren van cijfers.

Categorie: 

Gratis Geld voor Iedereen - R.Bregman (samenvatting)

In zijn boek, Gratis Geld Voor Iedereen, schrijft Rutger Bregman dat wij als rijke westerse landen zouden moeten nadenken over wat wij nu zouden kunnen doen om het leven nog aantrekkelijker te maken. Wij wonen in luilekkerland. We worden veel ouder dan voorheen, hebben veel minder kindersterfte en kunnen op elke hoek van de straat een hamburger kopen. Onze huidige tijd is de droom van elke man of vrouw uit de middeleeuwen. Maar wat zijn nu onze dromen? Hoe ziet onze Utopie eruit? Rutger Bregman geeft in dit boek stof om over na te denken, met onder anderen de twee thema’s die in dit artikel beschreven worden: het basisinkomen en een werkweek van 15 uur.

Categorie: 

The Art of People - D.Kerpen (samenvatting)

In zijn boek The Art of People beschrijft Dave Kerper 53 tips in 11 categorieën om je people skills te verbeteren. De categorieën variëren van het beter begrijpen van jezelf en anderen, tot het verbinden met, en het leiden en inspireren van mensen. Dit artikel beschrijft de tips die mij het meest aanspreken.

Categorie: 

Type Talk at Work - O.Kroeger, J.M.Thuesen & H.Rutledge (samenvatting)

In hun boek Type Talk at Work, beschrijven Kroeger, Thuesen en Rutledge hoe verschillende MBTI typen ageren op het werk en hoe samenwerking tussen verschillende typen kan worden verbeterd. Hoe de 16 verschillende MBTI typen tot stand komen is al beschreven in het artikel: De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit artikel focust zich op de verschillende voorkeuren en hoe zij verschillen in de themas leiderschap, probleemoplossing, doelstellingen zetten, tijdmanagement en stres.

Categorie: 

Diep Werk - C.Newport (samenvatting)

In zijn boek, Diep Werk, beschrijft Cal Newport een aantal regels waarmee je meer focus kunt creëren in de huidige wereld van afleiding, en daarmee een gelukkiger en meer succesvol leven kunt leiden.
​Dit artikel beschrijft het verschil tussen diep en oppervlakkig werk, waarom het belangrijk is om meer diep werk te doen om gelukkig en succesvol te zijn, en de vier regels die Newport definieert om meer tijd aan diep werk te kunnen besteden.

Categorie: 

Oud Worden In De Praktijk - R.Westendorp & D.v.Bodegom

Oud worden in de praktijk is een boek van Rudi Westendorp & David van Bodegom waarin beschreven wordt hoe kleine veranderingen in onze omgeving ons ertoe kunnen zetten om gezonder oud te worden.
De auteurs maken de vergelijking met de autobranche, waarin auto´s tegenwoordig zo geproduceerd worden dat ongelukken voorkomen worden, terwijl we in de gezondheidzorg pas ingrijpen als het ongeluk al geweest is. Door kleine veranderingen door te voeren in ons dagelijks leven, kunnen wij echter zelf ook het heft in eigen hand nemen. Daarnaast zou de overheid kunnen helpen door striktere richtlijnen voor producenten en restaurants op stellen.

Categorie: 

Een werkweek van 4 uur - T.Ferriss (samenvatting)

In Een werkweek van 4 uur (the 4 hour workweek) rekent Timothy Ferriss af met het eeuwig vooruitschuiven van het nastreven van je dromen. Je hoeft niet te wachten tot je pensioen voordat je eindelijk je dromen kunt waarmaken en doen wat je altijd al hebt willen doen. Rijkdom heeft slechts deels met geld te maken en je zult zien dat je voor het merendeel van je dromen geen grote hoeveelheden geld nodig hebt.
Ferriss beschrijft het DEAL-principe, wat staat voor Definitie, Elimineren, Automatiseren en Liberation (bevrijding), om een 9 tot 5 leven te ontsnappen en te leven als een ´Nieuwe Rijke´. Dit artikel focust zich hoofdzakelijk op de eerste twee: Definiëren en Elimineren.

Categorie: 

Groene Intelligentie - D.Goleman (samenvatting)

Daniel Goleman beschrijft in zijn boek Groene Intelligentie een oproep voor radicale transparantie van organisaties over hun producten en productieomstandigheden. Échte vrije markt werkt volgens Goleman alleen als de klant over volledige informatie beschikt zodat hij een juiste beslissing kan nemen, maar in de praktijk is zelden voldoende informatie beschikbaar.
Er zijn drie gebieden waarop de consument een weloverwogen duurzame keuze kan baseren, de impact op gezondheid, maatschappij en milieu. Websites als GoogGuide en SkinDeep bieden de mogelijkheid om producten te vergelijken op deze drie gebieden.

Categorie: 

Geweldloze Communicatie - M.Rosenberg (samenvatting)

In Geweldloze Communicatie beschrijft Marshall Rosenberg een manier van communiceren op basis van empathie en behoeften zonder te veroordelen. Geweldloosheid betekent in Rosenberg’s  eigen woorden het positieve in onszelf naar boven brengen, het laten leiden door liefde, respect, begrip, waardering, mededogen en zorg voor anderen, en niet door de egocentrische, egoïstische hebzuchtige instelling vol haat, vooroordelen, wantrouwen en agressiviteit die ons denken gewoonlijk beheerst.
In dit artikel worden de vier elementen van geweldloze communicatie beschreven, het waarnemen zonder oordelen, het verschil tussen daadwerkelijke gevoelens en interpretaties of oordelen over anderen, en hoe we ons denkpatroon kunnen aanpassen om onszelf en anderen niet langer te veroordelen en verantwoordelijkheid kunnen nemen over onze eigen gevoelens en behoeften.

Categorie: 

Getting Things Done - D.Allen (samenvatting)

In Getting Things Done beschrijft David Allen de sleutel van een productief leven: leven met ‘gedachten als water’, een metafoor uit de Karate wereld. Wanneer er iets in een plas water gegooid word ontstaan er kringen in het water, maar de plas wordt altijd weer rustig. Zo zouden onze gedachten ook moeten reageren wanneer er een prikkel van buitenaf op ons af komt. In de realiteit houden de meeste mensen zich echter veel te vaak bezig met allemaal zaken die ze nog zouden moeten of willen doen, waardoor hun gedachten continu ‘gerimpeld’ zijn. Deze mensen hebben dus geen gedachten als water. Het systeem wat Allen beschrijft om gedachten als water te verkrijgen baseert zich op 2 principes: voor elk thema wordt de volgende actie gedefinieerd (1) en acties worden in een betrouwbaar systeem opgenomen waar de persoon op kan vertrouwen (2). Het systeem wat Allen in zijn boek voorstelt bestaat uit 5 stappen: verzamelen (1), verwerken (2), organiseren (3), herzien (4) en uitvoeren (5).

Categorie: 

De Bedrijfsatleet - K.Gonnissen & A.Goudsmet (samenvatting)

In ‘De Bedrijfsatleet’van Koen Gonnissen en Alain Goudsmet wordt een holistische aanpak van maximaal presteren beschreven. Het model dat centraal staat in dit boek is het model van 3 batterijen (IQ, EQ en Fysieke Weerstand)  en het onderhoud van de drie batterijen door middel van versterken, het verbeteren van de weerstand en het heropladen van de batterijen.
Een aantal basisprincipes die aan dit model gekoppeld zijn: beheer je energie in plaats van je tijd (1), je bent zo sterk als je zwakste batterij (2) en zorg goed voor jezelf om je energie sneller op te laden (3).

Categorie: 

Today Matters - J.C.Maxwell (samenvatting)

In Today Matters beschrijft John Maxwell 12 principes om succes van morgen te garanderen. De kracht van deze principes zit hem niet zozeer in originaliteit (de meeste liggen vrij voor de hand) maar zit hem erin dat Maxwell de lezer uitdaagt om over de principes na te denken om vervolgens zelf een beslissing te nemen over het belang van het principe. Maxwell deelt zo 12 beslissingen die hij gedurende zijn leven heeft genomen en raadt de lezer aan om zo snel mogelijk eigen beslissingen te nemen. Omdat dit boek vol pakkende one-liners staat – en ik van one-liners houd – worden in dit artikel de 12 principes beschreven aan de hand van een aantal van deze door Maxwell beschreven oneliners.

Categorie: 

De Kunst van Kaizen - R.Mauer (samenvatting)

In De Kunst van Kaizen beschrijft Robert Mauer de kracht van Kaizen in persoonlijke sfeer. Continu kleine- en eenvoudige verbeteringen aanbrengen, de kracht van het Toyota Productie Systeem, is behalve in productieomgevingen ook bruikbaar om persoonlijke verbeterdoelstellingen te halen. Mauer beschrijft waarom kleine stappen de methode zijn om verandering aan te brengen in menselijk handelen. Daarnaast beschrijft hij zes technieken om de kaizen techniek toe te passen: stel eenvoudige vragen (1), Denk eenvoudige gedachten (2), voer simpele acties uit (3), los kleine problemen op (4), geef jezelf kleine beloningen (5) en herken kleine momenten (6).

Categorie: 

Prioriteiten - S.Covey (samenvatting)

In 'Prioriteiten' beschrijft Stephen Covey het prioriteiten stellen als belangrijkste aspect van succesvol verbeteren. Immers, hoe efficiënt je ook werkt, als je niet de juiste taken doet kom je toch niet vooruit. Covey gaat hiermee een stap verder dan het traditionele tijdsmanagement, waarin efficiënt werken centraal staat. Het verschil tussen efficiënt werken en prioriteiten wordt beschreven als een kloof tussen kompas en de klok: Hoe hard je gaat is lang niet zo belangrijk als waar je naartoe gaat. Dit boek sluit goed aan op het meest bekende boek van Covey: Zeven eigenschappen voor succes in je leven.  

Categorie: 

Geluk In Een Eierdop - J. Hermus (samenvatting)

Geluk in een eierdop is een klein gratis E-boek geschreven door Jelle Hermus. In zijn liefde voor persoonlijke groei en het delen van kennis heeft hij de vele boeken en artikelen die hij heeft gelezen over geluk samengevat in 5 relatief eenvoudige basis principes: Breng overzicht in je leven (1), breng je lichaam in balans (2), neem zelf verantwoordelijkheid voor je leven (3), geniet van het moment (4) en uit je liefde en dankbaarheid (5).

Categorie: 

Dromen Durven Doen - B. Tiggelaar (samenvatting)

In zijn boek Dromen Durven Doen beschrijft Ben Tiggelaar de drie stappen die je moet ondernemen om persoonlijk gedrag te veranderen. Het boek is vooral geschreven voor mensen die het keer op keer niet lukt om hun goede voornemens waar te maken; toch de studie afmaken, eindelijk eens afvallen of stoppen met roken. Tiggelaar beschrijft de grootste fout die mensen maken dat er geen concrete acties gedefinieerd worden in het verwezenlijken van de gewenste verandering. De meeste veranderingen blijven daarom slechts bij dromen…

Categorie: 

Ons Feilbare Denken - D. Kahneman (samenvatting)

Dit geweldige boek, een Nederlandse vertaling van "thinking, fast and slow", staat vol met psychologische verklaringen voor het irrationele gedrag van mensen. Omdat een samenvatting van het boek ongeveer net zo lang zou zijn geworden als het boek zelf, beschrijf ik hier alleen een aantal weetjes die ik het interessantst vond. Zoals de reden waarom mensen aan loterijen meedoen terwijl ze weten dat de statistische kans ongelofelijk klein is om te winnen, waarom mensen zichzelf overschatten, en hoe het komt dat je in drukke perioden afwijkt van je goede voornemens.

Categorie: 

Coach Jezelf Naar Succes - T. Miedaner (samenvatting)

In Coach jezelf naar succes beschrijft Talane Miedaner 101 tips in tien categorieën om succes in je leven aan te trekken. Volgens Miedaner liggen voornamelijk aspecten van persoonlijke uitstraling en zelfvertrouwen ten grondslag aan het verkrijgen van succes. Wie zich goed voelt straalt succes uit en wie succes uitstraalt zal meer succes krijgen. De meeste tips omvatten dan ook ideeën om je beter te voelen door beter voor jezelf te zorgen, naar de toekomst te kijken, doelstellingen op te stellen en te stoppen met dingen te doen die je niet leuk vind en/of veel energie kosten zodat je meer tijd en energie hebt voor dingen die je wel leuk vind.

Categorie: 

7 eigenschappen voor succes in je leven - S. Covey (samenvatting)

In ‘De zeven eigenschappen voor succes in je leven’, welke overigens gelijk zijn aan de 7 eigenschappen voor effectief Leiderschap, beschrijft Stephen Covey (1989) een model over behalen van succes. Dit model bestaat uit 3 gedeelten, waarin 7 persoonlijke eigenschappen behandeld worden die de afgelopen 200 jaar in de literatuur worden beschreven als factoren voor succes. Het eerste deel beschrijft het streven naar onafhankelijkheid, deel twee beschrijft het kiezen voor wederzijdse afhankelijkheid en het derde deel het scherp houden van de zaag, ofwel succesvol te blijven.

Categorie: 
Go to top