samenvattingen

The Art of People - D.Kerpen (samenvatting)

In zijn boek The Art of People beschrijft Dave Kerper 53 tips in 11 categorieën om je people skills te verbeteren. De categorieën variëren van het beter begrijpen van jezelf en anderen, tot het verbinden met, en het leiden en inspireren van mensen. Dit artikel beschrijft de tips die mij het meest aanspreken.

Six Sigma for Growth - E.Abramovich (samenvatting)

In zijn boek Six Sigma for Growth (Abramowich, 2005), beschrijft Edward Abramowich the kracht van het gebruik van de six sigma toolbox om een organisatie transformatie te ondersteunen. De overlap met lean tools en definities is groot: ook met six sigma is het doel variatie te voorkomen (mura), productiviteit te laten stijgen, en het daardoor mogelijk maken voor medewerkers te focussen op het laten groeien van de business.
Dit artikel beschrijft wat six sigma betekent, de basis voor een six sigma project, en een paar tools die binnen six sigma gebruikt worden in detail.

Type Talk at Work - O.Kroeger, J.M.Thuesen & H.Rutledge (samenvatting)

In hun boek Type Talk at Work, beschrijven Kroeger, Thuesen en Rutledge hoe verschillende MBTI typen ageren op het werk en hoe samenwerking tussen verschillende typen kan worden verbeterd. Hoe de 16 verschillende MBTI typen tot stand komen is al beschreven in het artikel: De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit artikel focust zich op de verschillende voorkeuren en hoe zij verschillen in de themas leiderschap, probleemoplossing, doelstellingen zetten, tijdmanagement en stres.

Design for Operational Excellence - K.J.Duggan (samenvatting)

In zijn boek Design For Operational Excellence (Duggan, 2012) beschrijft Kevin J. Duggan dat het missende onderdeel van vele lean programma´s het creëren van business groei is. Ja, lean heeft te maken met het reduceren van verspillingen, maar waarom willen we dat? Het antwoord is business groei. In dit boek beschrijft Duggan verschillende vragen die ons helpen na te denken over onze verbeter activiteiten en een richtlijn om ons lean programma beter vorm te geven. In dit artikel wordt het ontwerpen van een zelf helende flow beschreven, en de 9 richtlijnen voor value stream mapping in een kantooromgeving.

De 5 Frustraties van Teamwork - P.Lencioni (samenvatting)

In zijn boek ‘De Vijf Frustraties van Teamwork’ (de Nederlandse vertaling van The Five Disfunctions of a Team) beschrijft Patrick Lencioni een piramide van 5 lagen die de volwassenheid van team functioneren beschrijven. De lagen zijn met elkaar verbonden, wat betekent dat de volwassenheid van een team beweegt van onder naar boven, richting effectieve prestaties. In dit artikel wordt elk van de frustraties beschreven: gebrek aan vertrouwen (1), angst voor conflict (2), gebrek aan betrokkenheid (3), ontwijken van verantwoordelijkheid (4) en weinig aandacht voor team resultaten (5).

Mentoring - Im Tandem zum Erfolg - T.Beller & G.Hoffmeister-Schönfelder (samenvatting)

In hun (Duitstalige) boek Mentoring - im Tandem zum Erfolg, beschrijven Tinka Beller en Gabriele Hoffmeister-Schönfelder de kracht van mentoring. Mentoring is een krachtige tool die in organisaties meer en meer aandacht krijgt, maar wat maakt een mentoring programma succesvol? En wanneer is het nuttig om een mentoring programma te starten?
Dit artikel beschrijft wat mentoring is en hoe mentoren en mentees geselecteerd en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarnaast zoom ik in op één specifieke thema waarbij Mentoring de organisatie kan helpen: het zogenaamde generatie-mentoring.

Managementteams - Over Succes en Falen voor Teams (samenvatting)

Management Teams – why they success or fail is het standard werk van R. Meredith Belbin, waarin hij beschrijft hoe zijn beroemde 8 rollen binnen een team tot stand zijn gekomen. Belbin heeft op basis van vele experimenten waarin mensen in een team moesten samenwerken een overzicht gecreëerd van de rollen die een succesvol team bezit. Elk van de 8 rollen is nodig om succesvol te zijn als team en de meeste mensen kunnen meerdere rollen op zich nemen, afhankelijk van de situatie en groepsdynamiek. Dit artikel beschrijft de 8 rollen en hun kenmerken en daarnaast een viertal eigenschappen van een teamman.

The Toyota Way to Lean Leadership - J.F.Liker & G.L.Gavis (samenvatting)

It´s about Time - R.Suri (samenvatting)

In zijn boek ´It´s about time´ legt Rajan Suri de kracht van de lean filosofie uit: focussen op het reduceren van lead time. Een beetje verwarrend is, dat hij andere termen gebruikt om het gelijke principe te beschrijven. Hij gebruikt de term Manufacturing Critical Time (MCT) in plats van productie doorlooptijd, en beschrijft Quick Response Manufacturing (QRM) als nieuwe methode, welke eigenlijk overeenkomt het pull productie.
De belangrijkste dingen die ik geleerd heb van dit boek zijn de formules waarmee de verhouding tussen kostenbesparing en doorlooptijd kan worden berekent, de 4 veranderingen die ingevoerd kunnen worden om lean te worden, en daarin bijzonder het POLCA principe, wat een pull systeem voor lage volumes / hoge variatie processen beschrijft en tot slot nog een formule waarmee de verhouding tussen utilisatie en wachttijden kan worden berekend.

Lean Supplier Development - C.Harris, R.Harris & C.Streeter

In hun boek Lean Supplier Development, beschrijven Chris Harris, Rick Harris en Chuck Streeter het belang van het aangaan van lange termijn relaties met leveranciers. Een relatie tussen twee bedrijven kan vergeleken worden tussen een relatie tussen twee mensen, en er is een groot verschil tussen een relatie en een scharrel (Gort, 2015). Een relatie betekent dat je elkaar goed aanvult, beide partijen alles voor elkaar over hebben, tot de dood ons scheidt. Dit boek beschrijft onder anderen waarom lange termijn relaties met leveranciers belangrijk zijn, hoe je leveranciers kunt selecteren die geschikt zijn voor een partnerschap en hoe je de werkelijke kosten van een onderdeel kunt berekenen.

Pagina's

Abonneren op RSS - samenvattingen
Go to top