samenvattingen

De Kunst van Kaizen - R.Mauer (samenvatting)

In De Kunst van Kaizen beschrijft Robert Mauer de kracht van Kaizen in persoonlijke sfeer. Continu kleine- en eenvoudige verbeteringen aanbrengen, de kracht van het Toyota Productie Systeem, is behalve in productieomgevingen ook bruikbaar om persoonlijke verbeterdoelstellingen te halen. Mauer beschrijft waarom kleine stappen de methode zijn om verandering aan te brengen in menselijk handelen. Daarnaast beschrijft hij zes technieken om de kaizen techniek toe te passen: stel eenvoudige vragen (1), Denk eenvoudige gedachten (2), voer simpele acties uit (3), los kleine problemen op (4), geef jezelf kleine beloningen (5) en herken kleine momenten (6).

Prioriteiten - S.Covey (samenvatting)

In 'Prioriteiten' beschrijft Stephen Covey het prioriteiten stellen als belangrijkste aspect van succesvol verbeteren. Immers, hoe efficiënt je ook werkt, als je niet de juiste taken doet kom je toch niet vooruit. Covey gaat hiermee een stap verder dan het traditionele tijdsmanagement, waarin efficiënt werken centraal staat. Het verschil tussen efficiënt werken en prioriteiten wordt beschreven als een kloof tussen kompas en de klok: Hoe hard je gaat is lang niet zo belangrijk als waar je naartoe gaat. Dit boek sluit goed aan op het meest bekende boek van Covey: Zeven eigenschappen voor succes in je leven.  

De Slimme Organisatie - M.Lanting (samenvatting)

In De Slimme Organisatie beschrijft Menno Lanting de impact van sociale media op de manier waarop mensen werken en de impact die dit heeft op de manier waarop organisatie deze trends gebruiken om te verbeteren. Doordat grote organisaties vaak te log zijn om in te springen op het gebruik van deze nieuwe technologieën zien we nu dat individuen en groepen individuen sneller in staat zijn om kennis te vergaren, verrijken en te delen dan dat organisaties dat doen. In dit boek worden mogelijkheden van technologieën beschreven om de organisatie slimmer te maken in zeven thema’s: sociaal is slim (1), De juiste focus (2), Slimme invloed (3), Slimme Feedback (4), Klein is Slim (5), Speel het Slim (6) en de slimme toekomst (7).  

De Blauwe Economie - G.Pauli (samenvatting)

Gunter Pauli beschrijft in zijn Blauwe Economie verschillende technieken en principes die wij in de industrie zouden kunnen toepassen om duurzamer met energie en materialen om te gaan. Bij de huidige productiemethoden gaat er veel energie verloren in de vorm van afval en ontstaat bovendien lucht- en grondvervuiling. Verzamelen, sorteren en vervoeren van afval kost wereldwijd per jaar ongeveer 1 Biljoen dollar. Dit is meer dan de complete Europese schuld en hoger dan het economische stimuleringspakket uit de VS in 2009. De basis van Pauli’s Blauwe economie om deze verliezen terug te brengen ligt in twee basis principes: Laat je inspireren door de natuur en gebruik technieken en middelen die door de natuur worden aangereikt (1) en probeer ecologische systemen zoveel mogelijk sluitend te maken zodat er geen verlies van grondstoffen  (afval) en daarmee energie plaats vind (2).

De Lean Manager - F.Ballé & M.Ballé (samenvatting)

In het boek De Lean Manager onderscheiden Ballé & Ballé twee verschillende manier van managen: Traditioneel management (Management door middel van systemen) en Lean management (Management op basis van problemen oplossen). In deze roman ondergaat een fabriek in Frankrijk een Lean transformatie waarin de zeven stappen van lean management worden doorlopen. Daarnaast worden de drie principes van continu verbeteren beschreven: maak de uitdaging concreet (1), vijf vragen om Kaizen te managen (2) en Genchi Genbutsu (3).

Gezag - M.van Vugt & M.Wildschut (samenvatting)

Leiderschap op basis van macht is in de 21e eeuw niet langer voldoende. Natuurlijke leiders hoeven niet op hun hiërarchische strepen te staan om mensen te eisen naar hun te luisteren. Zij hebben gezag, waardoor mensen hen willen volgen. In het boek Gezag beschrijven Mark van Vught en Max Wildschut een zevental principes waarmee je als individu gezag kunt ontwikkelen: Vind je niche (1), Leef je in (2), Dien de Groep (3), Ken je moment (4), Gedraag je (5), Ken je uitdaging (6), en ontwikkel je (7).

Autonomous Maintenance Implementation - M.Tajiri (samenvatting)

In Autonomous Maintenance Implementation van Masaji Tajiri en Fumio Gotoh wordt een gedetailleerd stappenplan beschreven om Autonoom Onderhoud te implementeren in een organisatie. In deze samenvatting beschrijf ik het theoretische kader dat geschetst wordt  in dit boek: De 6 grote verliezen van machines, de vijf grondoorzaken van deze verliezen  en het belang van een systematisch aanpak om problemen blijvend op te lossen. De 7 stappen van Autonoom onderhoud die in dit boek beschreven worden zijn opgenomen in het artikel: Lean Toolbox - Autonoom Onderhoud.

Selected - M. v.Vugt & A.Ahuja (samenvatting)

In Selected beschrijven Mark van Vugt en Anjana Ahuja de geschiedenis van leiderschap en vertalen dat naar een leiderschapsevolutie theorie. De keuze voor een leider met bepaalde eigenschappen in de 21 eeuw wordt vergeleken met dezelfde situatie duizenden jaren geleden wanneer mensen nog in kleine groepen leefden en afhankelijk waren van jagen en verzamelen. De verschillen tussen de verwachtingen die wij hebben van een leider op de Savanne 15000 jaar geleden ten opzichte van de verwachtingen vandaag de dag leiden tot de de vraag of wij in de 21e eeuw onze leiders op de juiste manier kiezen.

Liquid Lean - R.C.Floyd (samenvatting)

Liquid Lean is geschreven door Raymond Floyd (2010) en beschrijft de belangrijkste onderdelen van een Lean implementatie binnen de Procesindustrie. Het boek is verdeeld in drie gedeelten: Het creëren van een consistente bedrijfscultuur waarin Policy Deployment centraal staat (1), tools voor continue verbeteringen in de procesindustrie, zoals SMED, Heijunka en Autonomous Maintenance (2) en het tot stand brengen van cultuur verandering door middel van training en het verbeteren van vaardigheden (3).

The Fifth Discipline - P.Senge (samenvatting)

In het boek ‘the fifth dicipline’ beschrijft Peter Senge het belang van systeem denken bij het creëren van een lerende organisatie. De vijf disciplines om een lerende organisatie te creëren zijn: een gedeelde visie (1), Mentale Modellen (2), Team Leren (3), Persoonlijk Meesterschap (4) en Syteem denken (5). Het vijfde discipline, Systeem denken, is het discipline die de andere vier aan elkaar verbind en daarom volgens Senge de focus voor verandermanagement. Senge beschrijft in zijn boek verscheidene theorieën, modellen, rijtjes en principes of levenslang leren en systeem denken. In dit artikel beschrijf ik de onderdelen die mij het meest aanspreken.

Pagina's

Abonneren op RSS - samenvattingen
Go to top